Határon átnyúló területi adatgyűjtés – 2. szeminárium - Budapest, 2014. szeptember 30.

 

 

Határon átnyúló területi monitoring – 2. szeminárium

Budapest, 2014. szeptember 30.

HÁTTÉR

 

A Nancy szeminárium (2012)

A Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), a DATAR (területfejlesztési és regionális versenyképességi tárcaközi delegáció, FR) és a FNAU (Urbanisztikai Ügynökségek Nemzeti Föderációja, FR) 2012-ben, Nancy-ban (Franciaország) szemináriumot rendeztek a határon átnyúló területi adatgyűjtés témájában. A szeminárium sikeres volt, a megjelent országok (Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg, Olaszország) képviselői megállapodtak egy a határrégiókban gyűjtött statisztikai adatok harmonizációjáért felelős munkabizottság létrehozásáról.

 

Miért fontos a területi monitoring?

Az Európai Unió területi kohéziója, valamint az Egységes Piac fejlesztése megkívánja egyrészt a belső határok megnyitását, illetve a jogi és adminisztratív akadályok lebontását, másrészt az integrációs folyamat, megfelelő adatbázisokon alapuló, helyes felmérését és elemzését.

A statisztikai adatgyűjtési módszerek és az adatgyűjtés a nemzeti kompetenciák körébe tartozik, melynek eredményeképp az adatgyűjtés alapjául szolgáló területi (adminisztratív) egységek és a mérés időzítése (adatgyűjtés gyakorisága) országonként eltérnek. Ezek az eltérések alapvetően akadályozzák a transzeurópai területi, gazdasági és társadalmi folyamatok jobb megértését, de a legsúlyosabb problémát a határ menti régiók esetében okozzák, ahol szükséges lenne a határon átnyúló áramok mérése.

Habár az Eurostat minden tagállamról (és néhány EU-n kívüli országról) ugyanazt a módszertant követve gyűjt adatokat,

  • a tagországoktól begyűjtött adatok késéssel kerülnek publikálásra, melyek így vesztenek aktualitásukból;
  • az adatok által leírt területi szintek (NUTS 2 és NUTS 3) különböznek a határon átnyúló együttműködések általános szintjeitől (LAU 1, LAU 2).

 

A belső határok jobb átjárhatósága, illetve egy az európai nemzetek közötti magasabb szintű gazdasági integráció és erősebb szocio-kulturális együttműködés érdekében szükséges az adatbázisok jobb elérhetősége illetve az adatgyűjtési folyamatok és a mérések magasabb szintű összehangolása. Mindez megkívánja a nemzeti statisztikai és tervező intézmények együttműködését.

 

Mi a szeminárium célja?

A Nancy szeminárium keretében Franciaország és a szomszédos országok képviselői találkoztak. Azonban a helyzet Kelet-Közép-Európában teljesen más, hiszen az országok átlagos mérete kisebb (kb. 75 000 km2) mint Nyugat-Európában, a határok száma magasabb, valamint a határok státusza (beleértve a Vasfüggönyt) évtizedekig gátolta az érintett szereplőket a munkában, a közös régiófejlesztésben. Az EU bővítésnek köszönhetően egyre több volt kommunista állam csatlakozott az Európai Unióhoz, mely nem csak a határok megnyitását teszi lehetővé, egyben lehetőséget biztosít stratégiai szemléletű együttműködések megkezdésére is. Mindamellett a stratégiai együttműködéshez szükség van az aktuális helyzet értékelésére, mely lehetetlen a megfelelő, széles körű adatok elérésének garantálása nélkül.

 

A szeminárium fő céljai a következők:

  • a releváns kelet-közép-európai érintettek (statisztikai intézmények, nemzeti tervezési hatóságok) és a döntéshozók (minisztériumok) figyelmének felhívása a területi adatgyűjtés terén megvalósítandó együttműködés szükségességére;
  • a határon átnyúló területi statisztikák nyugat- és észak-európai jó gyakorlatainak bemutatása;
  • a potenciális együttműködési keretek azonosítása Közép-Európa, valamint a keleti és nyugati országok számára.

 

A szemináriumot a budapesti Francia Intézet és Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma támogatja.